Več »

Odbori

Upravni odbor orkestra

Predsednica: Tatjana Vakselj
Podpredsednica: Urša Smolej  Učakar
Tajnica: Petra Tuhtar
Člani: Nina Fritz
Barbara Smolej – Fritz
Tanja Topol
Dejan Učakar
Anja Urbanica
Špela Gerjevič

Strokovni odbor orkestra

Dirigent in umetniški vodja: Peter Gabrič
Pomočnik umetniškega vodje: Dejan Učakar
Mentorji: Barbara Smolej – Fritz
Klavdija Novšak
Andrej Kastrevc
Dejan Učakar
Sebastjan Podlesnik
Peter Gabrič
Matjaž Kaučič
Franci Arh
Mitja Kuselj